Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

wizter-header-6

Wizter

Solviteers en Stipter lanceren geïntegreerde front- en backofficeoplossing voor het Sociaal Domein 


WIZportaal van Solviteers Softwareontwikkeling is hét frontoffice-regiesysteem binnen het sociaal domein voor gemeenten. Stipter bekleedt een toppositie met betrekking tot de backoffice voor WMO en Jeugd. Beide softwarepakketten zijn nu technisch geïntegreerd tot Wizter.

 

Door de twee beste specialistische pakketten met elkaar te combineren, ontstaat een synergie die maakt dat Wizter completer is dan alle ‘twee-in-één’ pakketten in de markt. De nauwe samenwerking zorgt ervoor dat Wizter niet alleen leidend is, maar ook de snelle ontwikkelingen volgt die de dienstverlening in het sociaal domein kenmerken. Beide bedrijven kunnen zich op hun specialiteit concentreren. 

 

Zo voorziet Solviteers Softwareontwikkeling met WIZportaal in een zeer flexibel regiesysteem waarmee elke gemeente op geheel eigen wijze haar frontoffice-taken kan uitvoeren. Stipter focust zich juist op het automatiseren van generieke administratieve werkprocessen. Door de handen in één te slaan realiseren Stipter en Solviteers Softwareontwikkeling met Wizter een volledig geïntegreerde front- en backofficeoplossing voor regievoering, Wmo en Jeugd. 


Integrale dienstverlening 

Rik Koornstra (directeur Solviteers Softwareontwikkeling): “Al in 2012 zijn wij gestart met de ontwikkeling van WIZportaal; een flexibele en gebruiksvriendelijke frontoffice-oplossing, die integrale dienstverlening (één gezin, één plan, één regisseur) dicht bij de burger mogelijk maakt. Dat wordt op waarde geschat: niet voor niets hebben grote gemeenten, zoals Utrecht, Almere, Arnhem, Breda, Tilburg, Groningen en Nijmegen, voor WIZportaal gekozen. 

 

Momenteel zien wij in de markt steeds meer ‘twee-in-één’ systemen. Sommige betreffen regiesystemen die ‘bovenop’ een reeds bestaande backofficeoplossing zijn gebouwd. Daarbij wordt feitelijk het backofficeproces naar de voorkant gebracht. Andere zijn van origine ontwikkeld als regiesysteem, waar vervolgens ook een gehele backofficeapplicatie aan vast is gebouwd. Vaak zie je dan dat er door gebrek aan expertise op het administratieve domein kansen blijven liggen om het proces maximaal te automatiseren.

 

Samen met Stipter gaan wij niet voor het ‘twee-in-één’ compromis, maar voor één volledig geïntegreerd pakket vanuit twee specialisten.” Afbreukrisico besparen 

 Ingrid Dudink (Directeur Stipter): “Stipter is al sinds 2007 dé backofficespecialist in het sociaal domein. Bij een regiesysteem gaat het om co-creatie, configureerbaarheid en maatwerk. Daar excelleert WIZportaal in. Bij een goede backoffice gaat het onder andere om volumeverwerking, efficiëntie, standaardisering en het verregaand weg-automatiseren van alles wat een belasting kan vormen voor de medewerker. 

 

Veel backofficepakketten functioneren overigens wel redelijk bij standaard afhandelingen, maar bij de uitzonderingsgevallen een stuk minder. Echter juist bij die uitzonderingen valt de meeste meerwaarde te behalen, waardoor ‘management by exception’ ook echt de realiteit wordt. Naar onze mening is dat waar het heen moet gaan bij de gemeente, om het werk beheersbaar en zinvol te houden. Daar ligt ónze kracht. 

 

Wizter levert daarmee ook het fundament voor de gemeente om over te gaan op management by exception. Ook dan blijft er nog genoeg werk over voor de medewerkers. Maar dan wel uitermate zinvol en afwisselend werk, waarbij de verfijning van onze software ze ondersteunt bij de afhandeling. 


Het afgelopen jaar hebben wij aangegrepen om steeds verder naar elkaar toe te groeien, zodat we een bewezen concept naar de markt toe kunnen brengen. Het integreren van onze oplossingen werd vergemakkelijkt doordat wij al bij een aantal gemeenten gezamenlijk onze producten en diensten leveren. Ook onze implementatie-aanpak en serviceprocessen hebben we nu vergaand naar elkaar toegebracht. Klanten kunnen maximaal profiteren van de meerwaarde van onze geïntegreerde oplossing.”

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Joan van der Ent, Accountmanager Wizter

Telefoon: +31-(0)30- 280 09 02

Email: info@wizter.nl

www.wizter.nl