Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

KOPPELINGEN


Goede koppelingen verminderen administratieve lasten

Als publieke instelling heeft u te maken met veel uitdagingen. Zo moet u onder andere efficiënter werken, kostenbesparingen realiseren en heeft u steeds meer te maken met veeleisender burgers en cliënten. Ze verwachten dat u hun vragen direct beantwoordt en producten snel levert. Deze veranderende klantbehoeften vragen een goed overzicht van wat er speelt bij een burger. Goede koppelingen tussen ICT-systemen maken het mogelijk om vanuit verschillende basis- en kernregistraties relevante gegevens te ontsluiten. Hierdoor ontstaat een integraal klantbeeld. Verder maken koppelingen het handmatig overtypen van gegevens uit bestaande systemen overbodig.

back-up-avg-solviteers

Veel verstand van integratievraagstukken

Van professionals wordt gevraagd maatwerk te leveren en snel te handelen als de situatie dat vereist. Dit vereist een zo compleet mogelijk klantbeeld met gegevens uit verschillende bronnen. Hiervoor zijn goede koppelingen noodzakelijk. Onze integratiespecialisten ondersteunen onder andere gemeenten bij het ontwerpen en realiseren van koppelingen, zoals koppelingen met backoffice-applicaties, basisregistraties en landelijke voorzieningen zoals CORV en het GGK. Bij het ontwerpen van de koppelingen letten wij vaak vooral op de actuele KING-standaarden en het gebruiksgemak. 

De meerwaarde van koppelingen is duidelijk:


  • Meer efficiency
  • Minder kosten
  • Een beter klantbeeld
joost-website

Regiesysteem WIZportaal

Met onze regieapplicatie WIZportaal zetten wij stevig in op koppelingen. Hierdoor is het mogelijk om de relevante informatie te ontsluiten in één totaaloverzicht. Op cliëntniveau ontsluiten we alle zogenoemde ‘dat-informatie’. Dit is de informatie over het feit dát de betrokkene bekend is bij een instantie en wanneer die relatie is begonnen. Met deze gegevens voorzien we professionals snel en overzichtelijk van relevante informatie die nodig is om goede ondersteuning te bieden.


Gemak van koppelingen

WIZportaal is een flexibele frontoffice-oplossing. Wij gebruiken hiervoor de producten van Enable-U. Hiermee profiteert WIZportaal van dezelfde flexibiliteit die gemeenten hebben met Enable-U. De belangrijkste en meest vanzelfsprekende koppeling is die met de Basisregistratie Personen (BRP).

Klanten aan het woord

"Met de Wmo-advieskoppelingen kunnen wij de administratieve afhandeling rondom de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning efficiënter laten verlopen."

E-mail ons

Wij zijn via de mail bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

Info@solviteers.nl

Bel ons

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55