Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Toewijzen van voorzieningen

WIZportaal ondersteunt het gehele werkproces van melding tot en met het doen van een toewijzing van een voorziening. WIZportaal voorziet in uitgebreide mogelijkheden om producten te selecteren vanuit een productencatalogus, arrangementen samen te stellen en deze te versturen naar de zorgaanbieder. Wij zetten hierbij in op volledige automatisering in het toewijzingsproces.

 

rolstoel-cases

inwoners centraal met WIZportaal

35

Gemeenten

50

Zorginstellingen

5.000

Gebruikers

Backofficekoppeling gebaseerd op i-standaarden

De module “Toewijzen” is volledig gebaseerd op de I-standaarden (iJW en iWMO). Zo verstuurd WIZportaal een volwaardig 301-toewijzingsbericht. Dit bericht wordt via uw backofficeapplicatie doorgestuurd naar het GGK. Doordat wij volwaardige toewijzingsberichten versturen hoeven er geen handmatige handelingen in de backoffice plaats te vinden. Ook mutaties op de reeds gedane toewijzingen kunnen in WIZportaal eenvoudig worden verwerkt.


Controle op mandaat

Om grip te houden op de kosten en te borgen dat de voorzieningen op de juiste manier worden toegekend, beschikt WIZportaal over een backoffice- en mandaatcontrolefunctie. Op controlefunctie kan ingericht worden voor bijvoorbeeld duurdere maatwerkproducten. Hierdoor is akkoord van een gemandateerd persoon (bijvoorbeeld een leidinggevende of backofficemedewerker) vereist, voordat een toewijzing definitief wordt toegekend. 


Verzoek om Toewijzingen

Ook ketenpartners, zoals zorgaanbieders en huisartsen, kunnen een “verzoek om toewijzing” bij uw gemeente indienen voor een Jeugdwet- of WMO-product. Deze verzoeken kunnen via een 315-bericht direct in WIZportaal worden ontvangen, zonder tussenkomst van uw backofficeapplicatie. Op deze manier worden al uw toewijzingen vanuit 1 plek integraal ingezet en heeft u in de frontoffice altijd een actueel overzicht van alle ingezette WMO- en Jeugdproducten door uw gemeente. 


Bewezen integratie met uw backofficesoftware

Voor al onze koppelingen geldt wij, waar mogelijk, aansluiten bij vigerende overheidsstandaarden. Voor toewijzingen maken wij gebruik maken van de iStandaarden. Dit heeft als meerwaarde dat de module "Toewijzingen" in combinatie met elke backofficeapplicatie kan worden gebruikt. De module "Toewijzingen" zetten wij reeds succesvol in bij gemeenten die Centric, Stipter, WMOned en Zorg Lokaal inzetten ten behoeve van de declaratieverwerking.

 

tips-software-ontwikkelen-solviteers