Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Samenwerkingsportaal: veilige digitale samenwerking in de keten

In veel gevallen wordt bij ondersteuning van de inwoners samenwerking gezocht met externe partijen/ betrokkenen. Hierbij valt te denken aan zorginstellingen, justitie, scholen, etc. Specifiek ten behoeve van situaties waar in gezamenlijkheid zorg rondom een inwoner moet worden georganiseerd heeft Solviteers Software het Samenwerkingsportaal ontwikkeld. Hiermee kan op een efficiënte en veilige manier communicatie tussen u en uw ketenpartners plaatsvinden via WIZportaal. Bovendien zorgt u ervoor dat data niet op een onveilige manieren (bijv. per mail) buiten uw regiesysteem om wordt uitgewisseld en borgt u dat opslag van communicatie gestructureerd plaatsvindt in het dossier.  

samenwerkingpagina

inwoners centraal met WIZportaal

35

Gemeenten

50

Zorginstellingen

5.000

Gebruikers

Veilig delen van cliëntinformatie met ketenpartners

Bij het opstarten van een nieuwe samenwerking rondom een gezin of individu kan de generalist instellen welke personen vanuit betrokken organisaties toegang krijgen tot het samenwerkingstraject. Vervolgens kunnen cliëntgegevens worden gedeeld. De generalist van de gemeente bepaalt welke informatie (bijvoorbeeld onderdelen van het ondersteuningsplan) voor externe partijen inzichtelijk worden gemaakt.


Effectief digitaal samenwerken

In het Samenwerkingsportaal kunnen betrokkenen veilig samenwerken. Naast het delen van dossierinformatie kunnen ook documenten worden uitgewisseld. Verder er over en weer taken worden uitgezet en worden er notificaties verstuurd, zodat de uitvoeringsverantwoordelijke hiervan snel op de hoogte wordt gesteld.


Chatten met de generalist

Het samenwerkingsportaal bevat een chatfunctie waarmee de zorgverlener op eenvoudige wijze in contact komt met de generalist. Uiteraard vindt het chatten op een veilige manier plaats en worden de chatberichten op een gestructureerde manier opgeslagen. Daarnaast kan de zorgverlener in het portaal bestanden uploaden. De generalist ontvangt hiervan een notificatie en kan binnen het samenwerkingsportaal de bestanden bekijken.

tips-software-ontwikkelen-solviteers