Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Koppelingen

WIZportaal is een gebruiksvriendelijke softwareoplossing voor regievoering in het sociaal domein. Het delen van informatie is van essentieel belang om regie te kunnen voeren over (complexe) casuïstiek. WIZportaal voorziet gebruikers via bewezen koppelingen van de juiste informatie die nodig is om inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen, administratieve lasten te beperken en fouten te voorkomen. Bij het ontwerpen van de koppelingen voor WIZportaal letten wij vooral op de actuele KING-standaarden en het gebruiksgemak. Onderstaand treft u een overzicht aan van de verschillende koppelingen die wij standaard “out of te box” beschikbaar hebben.

 

rolstoel-cases

inwoners centraal met WIZportaal

35

Gemeenten

50

Zorginstellingen

5.000

Gebruikers

Overzicht van koppelingen

De onderstaande koppelingen hebben wij “out of te box” beschikbaar:


 • Websitemeldingen: voor het automatisch doorzetten van websitemeldingen van inwoners naar het cliëntvolgsysteem WIZportaal.
 • BRP: voor het opvragen van actuele inwonergegevens en het ontvangen van mutaties.
 • CORV: voor communicatie met de Raad van Kinderbescherming over jeugdigen.


 • iStandaarden: voor het inzetten van voorzieningen ondersteunen wij de volgende berichten:
 • 301-berichten: voor het verzenden van toewijzingen naar de backoffice en het GGK.
 • 305- en 307-berichten: voor het ontvangen van start- en stopinformatie.
 • 315-berichten: voor het ontvangen van verzoeken om toewijzingen.


 • Integraal klantbeeld: voor het ophalen van ‘dat-informatie’ uit taak- en vakapplicaties.
 • ViR: voor communicatie met de VerwijsIndexRisicoJongeren.
 • WLZ-register: voor het raadplegen of er sprake is van een lopende WLZ-indicatie.
 • Zaak-DMS: voor het uitwisselen van statusinformatie en het doorzetten van zaken en documenten.
 • Datawarehouse: voor het ontsluiten van data naar BI-tooling ten behoeve van management en stuurinformatie.
 • DigiD: voor veilige inloggen voor burgers op het burgerportaal.
 • ADFS: voor veilige inloggen voor professionals op WIZportaal vanuit het gemeentelijk netwerk.
tips-software-ontwikkelen-solviteers