Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Integrale dossiervorming en hulpverlening

WIZportaal is een gebruiksvriendelijk softwaretoepassing voor professionals die hulpverlenen aan burgers. Vanuit verschillende gemeentelijke domeinen (WMO, Jeugdwet, Participatiewet) kan integraal worden samengewerkt aan casuïstiek. Door gezamenlijke registratie in één dossier met één gezamenlijk ondersteuningsplan bestaat altijd een actueel beeld van de acties die de verschillende ketenpartners ondernemen. Hierdoor kunt u effectief samenwerken aan de hulpvraag van de burger. Daarnaast kan, door vroegtijdige signalering van de onderliggende problemen, wellicht preventief worden gehandeld. Dit kan een beroep op dure maatwerkzorg voorkomen.

werken-met-microsoft-teams_solviteers

inwoners centraal met WIZportaal

35

Gemeenten

50

Zorginstellingen

5.000

Gebruikers


Uw eigen integrale werkproces

Het proces van aanmelding tot toewijzen wordt voor uw organisatie of per doelgroep van uw organisatie op maat ingericht. Aanmeldformulieren, vraagverheldering, plansjablonen, meetinstrumenten, producten, documenten en e-mailtemplates zijn op maat in te richten en aan te passen, zodat deze optimaal blijven aansluiten op uw werkprocessen. Uw visie op integrale hulp- en zorgverlening krijgt zichtbaar vorm in WIZportaal.

tips-software-ontwikkelen-solviteers