Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Gebiedsgericht werken

Naast het ondersteunen van individuele burgers of gezinnen is het soms nodig om breder te kijken dan alleen deze problematiek. Sommige problemen die zich voordoen in uw dorp of stad vragen om een meer gebiedsgerichte aanpak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hanggroep die overlast veroorzaakt of een buurt- of verzorgingstehuis waar hulp en ondersteuning van uw gemeente nodig is. Met de oplossing 'Gebiedsgericht Werken’ in het cliëntvolgsysteem WIZportaal heeft een praktisch hulpmiddel in handen om een aanpak te ontwikkelen en uit te voeren. 

 

it-security-solviteers-640-x-400

inwoners centraal met WIZportaal

35

Gemeenten

50

Zorginstellingen

5.000

Gebruikers

Meerdere personen koppelen aan het gebied

Aan het gebied koppelt u een regisseur, de betrokken professionals vanuit verschillende organisaties en de personen/gezinnen die betrokken zijn in het gebiedsdossier. Aan de hand van een doelgericht plan monitort u de voortuitgang in het gebied.

 

tips-software-ontwikkelen-solviteers