Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Burgerportaal: vergroten eigen regie

Met het cliëntvolgsysteem WIZportaal geeft u de burger volledige regie over zijn eigen plan. Zo kunt u de burger toegang geven tot zijn eigen gegevens en zelf bepaalde acties laten uitvoeren, zoals het zelf invullen van een intakeformulier, opstellen van een persoonlijk plan, de eigen contactgegevens inzien en zelf een gespreksverslag schrijven. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om op maat content, zoals externe links, video’s en informatie, te delen met de burger. Verder ontvangt de burger signaleringen over belangrijke zaken en is het mogelijk om laagdrempelig te communiceren met de zorgprofessional.


ict-uitbesteden-solviteers

inwoners centraal met WIZportaal

35

Gemeenten

50

Zorginstellingen

5.000

Gebruikers

Doorontwikkeling in co-creatie

Met onder andere de gemeenten Utrecht en Arnhem hebben wij in 2019 het burgerportaal volledig vernieuwd. Zowel vanuit een vooruitstrevende visie op “selfservice” als ervaring met het gebruik van burgerportaal in de praktijk voegen we telkens nieuwe functionaliteiten toe die bijdragen aan meer zelfredzaamheid. Wij maken hierbij gebruik van de feedback de wij krijgen vanuit onze burgerpanels. Door te ontwikkelen vanuit het perspectief van de inwoner, borgen wij dat ons inwonerportaal zowel qua design, klantreizen en functionaliteit naadloos aansluit bij wat de burger wil en nodig heeft. Alleen op deze manier geloven wij erin dat een burgerportaal echt een wezenlijke bijdrage levert aan meer zelfredzaamheid van de burger.

tips-software-ontwikkelen-solviteers