Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Basismodule WIZportaal

Solviteers Software heeft, ter ondersteuning van de uitvoering van gedecentraliseerde taken, het regiesysteem WIZportaal ontwikkeld. De rijk uitgeruste basismodule van WIZportaal ondersteunt professionals op een gebruiksvriendelijke manier bij integrale regievoering over (complexe) casuïstiek. Tijdens elke fase in het proces, van signalering tot aan de uitstroom, wordt de professional voorzien van de juiste informatie en digitale ondersteuning om hulpverlening rondom een inwoner effectief te organiseren. De professional doorloopt op een gebruiksvriendelijke manier een werkproces, die volledig is afgestemd op uw lokale werkwijze. Binnen de basismodule kunnen meldingen en signalen worden ontvangen en afgehandeld. Indien nodig, kan er een ondersteuningstraject worden gestart voor een gezin of individu. Aan de hand van flexibel in te richtte sjablonen wordt de professional geholpen bij het vastleggen van een vraagverheldering, meting en ondersteuningsplan. Ook kunnen passende voorzieningen op maat worden geselecteerd en toegewezen. Met behulp van een gebruiksvriendelijk dashboard houdt de professional het overzicht over lopende zaken. Met WIZportaal houdt u grip op uw uitvoeringsprocessen en wordt integrale hulpverlening aan inwoners optimaal georganiseerd.

ontwerp-zonder-titel-14

Basismodule

  • Meldingen en signalen

    WIZportaal biedt de mogelijkheid gestructureerd signalen, meldingen en hulpvragen te ontvangen, te registreren, af te handelen.

  • Integrale dossiervorming

    Vanuit verschillende gemeentelijke domeinen kan vanuit WIZportaal integraal worden samengewerkt aan casuïstiek. 

  • Toewijzen voorzieningen

    WIZportaal ondersteunt het gehele werkproces van melding tot en met het doen van een toewijzing van een voorziening.

voordelen-uitbesteden-ict-solviteers

Aanvullende modules

Voortdurend ontwikkelen wij samen met onze klanten nieuwe innovatieve oplossingen voor het sociaal domein. Wij richten ons hierbij op de thema’s “selfservice”, “samenwerken”, “Data gestuurd werken” en “Preventie”. Deze oplossingen maken onderdeel uit van het regiesysteem WIZportaal en kunnen als aanvulling op de basismodule worden afgenomen. Door de inzet van deze aanvullende modules wordt WIZportaal meer dan alleen een flexibel en gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor professionals voor integrale regievoering.

Koppelingen

 Het delen van informatie is van essentieel belang om regie te kunnen voeren over (complexe) casuïstiek. WIZportaal voorziet gebruikers via bewezen koppelingen van de juiste informatie die nodig is om inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen, administratieve lasten te beperken en fouten te voorkomen. Bij het ontwerpen van de koppelingen voor WIZportaal letten wij vooral op de actuele KING-standaarden en het gebruiksgemak.

shutterstock_1439039909