Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Aanvullende modules WIZportaal

Voortdurend ontwikkelen wij samen met onze klanten nieuwe innovatieve oplossingen voor het sociaal domein. Wij richten ons hierbij op de thema’s “selfservice”, “samenwerken”, “Data gestuurd werken” en “Preventie”. Deze oplossingen maken onderdeel uit van het regiesysteem WIZportaal en kunnen als aanvulling op de basismodule worden afgenomen. Door de inzet van deze aanvullende modules wordt WIZportaal meer dan alleen een flexibel en gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor professionals voor integrale regievoering. De modules dragen bij aan het versterken van eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners. Ook wordt kan hulpverlening nog effectiever worden georganiseerd, doordat zorgpartners gezamenlijk digitaal aan een ondersteuningstraject kunnen werken. U benut de waardevolle data in WIZportaal om gefundeerd beslissingen te nemen. Ook kunt u met WIZportaal preventieve activiteiten inzetten en beheren, zodat latere zorgvragen kunnen worden voorkomen. Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare aanvullende modules die wij aanbieden. 

ontwerp-zonder-titel-14

Beschikbare aanvullende modules

 • Burgerportaal

  Met het burgerportaal kunt u de burger toegang geven tot zijn eigen gegevens en zelf bepaalde acties laten uitvoeren.

 • samenwerkingsportaal

  Met het Samenwerkingsportaal kan op een efficiënte en veilige manier communicatie tussen u en uw ketenpartners plaatsvinden via WIZportaal.

 • Preventie

  Het cliëntvolgsysteem WIZportaal kent verschillende signaalfuncties waarmee professionals zowel interne als externe signalen ontvangen voor het inzetten van (preventieve) interventies.

 • gebiedsgericht werken

  Met de oplossing 'Gebiedsgericht Werken’ in WIZportaal heeft u een praktisch hulpmiddel in handen om een aanpak te ontwikkelen en uit te voeren. 

 • Managementinformatie

  Veelgevraagde managementinformatie kan eenvoudig zelf door gebruikers in WIZportaal worden opgevraagd.

 • Activiteitenplanning

  Vanuit de module Activiteitenplanning in WIZportaal kunt u registraties rondom activiteiten zoals trainingen, workshops, informatiebijeenkomsten eenvoudig beheren.

efficienter-werken-in-een-veilige-it-omgeving

Basismodule

Met regiesysteem WIZportaal houdt u grip op uw uitvoeringsprocessen en wordt integrale hulpverlening aan inwoners optimaal georganiseerd. De rijk uitgeruste basismodule van WIZportaal ondersteunt professionals op een gebruiksvriendelijke manier bij integrale regievoering over (complexe) casuïstiek. Tijdens elke fase in het proces, van signalering tot aan de uitstroom, wordt de professional voorzien van de juiste informatie en digitale ondersteuning om hulpverlening rondom een inwoner effectief te organiseren.

KOPPELINGEN

 Het delen van informatie is van essentieel belang om regie te kunnen voeren over (complexe) casuïstiek. WIZportaal voorziet gebruikers via bewezen koppelingen van de juiste informatie die nodig is om inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen, administratieve lasten te beperken en fouten te voorkomen. Bij het ontwerpen van de koppelingen voor WIZportaal letten wij vooral op de actuele KING-standaarden en het gebruiksgemak.

shutterstock_1439039909