Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

REGIESYSTEEM WIZPORTAAL

Regiesysteem WIZportaal is een flexibele softwareapplicatie die een integrale cliëntbenadering ondersteunt. Al in 2012 zijn wij in co-creatie met gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere ketenpartners begonnen met het ontwikkelen van WIZportaal. Als uitgangspunt bij de ontwikkeling heeft de gebruiksvriendelijkheid altijd voorop gestaan. WIZportaal is volledig webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet. Uw professionals kunnen door slimme realtime koppelingen 24/7 bij accurate en actuele cliëntgegevens. Daarnaast kunt u in WIZportaal de cliënt zelf regie laten voeren over zijn eigen dossier.

regiesysteem-wizportaal

Enkele feiten over WIZportaal

 • In 2012 hebben wij het cliëntvolgsysteem WIZportaal ontwikkeld. Inmiddels is WIZportaal een bewezen oplossing die wij voortdurend in co-creatie met onze klanten doorontwikkelen.

 • Meer dan 40 gemeenten (waarvan 7 top-10 gemeenten) zetten WIZportaal op hun eigen manier in voor ondersteuning van hun regieprocessen in het Sociaal Domein. 


 • Meer dan 5.000 eindgebruikers maken voor de ondersteuning van hun werkzaamheden dagelijks gebruik van WIZportaal.

 • Samen bedienen onze klanten met ons regiesysteem WIZportaal circa 3.500.000 inwoners. Wij zijn trots dat wij op deze manier een bijdrage leveren aan de maatschappij!

24/7 TOEGANG TOT HET CLIËNTENDOSSIER

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van taken rondom Jeugdhulp, WMO en Participatie. Solviteers Software heeft in 2012, ter ondersteuning van de uitvoering van gedecentraliseerde taken, het cliëntvolgsysteem WIZportaal ontwikkeld. WIZportaal ondersteunt gemeenten op een gebruiksvriendelijke manier met casemanagement. Tijdens elke fase in het proces, van aanmelding tot uitstroom, wordt de gebruiker voorzien van de juiste informatie en digitale ondersteuning om hulpverlening rondom een inwoner te kunnen organiseren.


Integrale samenwerking

Het is ook mogelijk om digitaal externe partijen te betrekken bij de ondersteuning van een cliënt. Dit faciliteren wij met ons digitale samenwerkingsportaal, waarin specifieke informatie digitaal beschikbaar kan worden gesteld aan ketenpartners. Waar mogelijk maken wij gebruik van gestandaardiseerde koppelingen, zoals de CORV-koppeling en de VerwijsIndexRisicojongeren, om de samenwerking in de keten zo eenvoudig mogelijk te maken.


Eigen regie centraal

WIZportaal biedt niet alleen ondersteuning aan de professional. Via het burgerportaal heeft de inwoner altijd en direct toegang tot zijn eigen persoonlijke dossier en gegevens. Ook kan de burger diverse zaken online regelen en wordt toegang geboden tot eHealth-toepassingen en online hulpmiddelen die offline bijdragen. Het burgerportaal is inmiddels bij meerdere gemeenten in gebruik en wordt samen met deze klanten op basis van praktijkervaringen verder doorontwikkeld.


Laagdrempelig en gebruiksvriendelijk

WIZportaal is laagdrempelig en gebruiksvriendelijk. Geen administratieve last, maar juist een hulpmiddel voor zowel de professional als de cliënt. Bij de (door)ontwikkeling hebben wij altijd een sterke focus gehad op het aanbrengen van flexibiliteit in inrichtingskeuzes. Processen, formulieren en schermen kunnen zodanig worden ingericht dat deze naadloos aansluiten op de specifieke werkwijze van uw gemeente.

 • Vergroten eigen regie
 • Integrale ketensamenwerking
 • Integraal, domeinoverstijgend klantbeeld
 • Sturing en verantwoording


Een complete & bewezen softwareapplicatie

WIZportaal is een bewezen regiesysteem die wij samen met onze klanten voortdurend doorontwikkelen. Hieronder vindt u een overzicht van de functionaliteiten waaruit deze flexibele applicatie bestaat.

Basismodule

 • Ontvangen meldingen & signalen
 • Integrale dossiervorming & hulpverlening
 • Toewijzen van voorzieningen

Aanvullend

 • Burgerportaal
 • Samenwerkingsportaal
 • Preventie
 • Gebiedsgericht werken
 • Management- en stuurinformatieKoppelingen

 • Overzicht van koppelingen

Enkele referenties uitgelicht

WIZportaal wordt al ruim 8 jaar ingezet door tientallen gemeenten. In dit overzicht staan een aantal van onze referenties.
Klanten aan het woord


Met het regiesysteem WIZportaal hebben wij onze digitale dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Roermond verder verbeterd.

Marcel Peusen | Programmamanager sociaal domein | de gemeente RoermondHeeft u interesse in WIZportaal? Neemt u dan contact met ons op.


030 280 36 55 | e.rijksen@solviteers.nl