Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

VIR-koppeling zorgt voor goed beeld netwerk jongeren


De gemeente Groningen is verplicht om een regionale verwijsindex te faciliteren. In de provincie Groningen is dit Zorg voor Jeugd. Tot voor kort moesten professionals van de Stichting WIJ Groningen op een aparte site inloggen om een melding te doen in dit signaleringssysteem. Nu Thorax en Solviteers de koppeling hebben verzorgd tussen WIZportaal en Zorg voor Jeugd, werkt deze efficiënt en effectief. “De gebruikers zijn super enthousiast”, vertelt Rien Bosma, zowel projectleider ICT bij de gemeente Groningen als projectleider ICT bij de Stichting WIJ Groningen.

managed-services_solviteers


Koppeling vereenvoudigt het proces

Voor de Stichting WIJ Groningen is het melden van kinderen en jongeren tot 23 jaar, die een risico lopen of die hulp krijgen van een hulpverleningsinstelling, een belangrijk aandachtspunt. Want hoewel de Stichting WIJ Groningen is aangesloten bij de regionale verwijsindex Zorg voor Jeugd wordt niet iedereen gemeld. Niet uit onwil, maar eerder vanwege een gebrek aan een goed werkend en sluitend systeem. Bosma concludeert dat een koppeling tussen WIZportaal en Zorg voor Jeugd een oplossing kan bieden. Daarmee wordt het doen van een melding normaal onderdeel van het reguliere werkproces.


Samenwerking van drie partijen

Voor de realisatie van deze koppeling zijn twee partijen nodig, namelijk Thorax en Solviteers. “Voor de implementatie hebben wij een aantal keren samengezeten met Solviteers, Thorax en onze gebruikers. Uiteindelijk was de rolverdeling duidelijk: Solviteers zorgde voor de gebruikersfunctionaliteiten in WIZportaal en Thorax zorgde voor techniek aan de achterkant en de kennis van Zorg voor Jeugd. Ik hield me vooral bezig met de beleidsmatige kant. Wij hebben immers opnieuw procedures moeten maken voor het gebruik van Zorg voor Jeugd, die aansluiten op het nieuwe werkproces.”


Goed geïntegreerd

Over de realisatie is Bosma buitengewoon tevreden. “Het is een heel mooi product en iedereen is super enthousiast. Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat de reacties op zo’n verandering zo positief zijn. Solviteers en Thorax zijn goed in de materie gedoken en daarmee is de verwijzing erg goed geïntegreerd in het werkproces. Hier is echt de IT aangepast aan het proces in plaats van het proces aan de IT. Het is letterlijk een druk op de knop, waarmee een melding wordt gedaan in de regionale verwijsindex. Is er een match, dan komt direct een signaal terug. Dat is precies zoals hulpverleners het wensen.”

hartstichting

E-mail ons

Wij zijn bereikbaar via de mail op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

info@solviteers.nl

Bel ons

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55