Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Gebruiksvriendelijke applicatie voor ICTU


Applicatie ondersteunt gemeenten bij adresfraude

Voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is een project in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) door ICTU ingericht. Het doel van LAA is het verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP en het bestrijden van adresgerelateerde fraude. Dat doet LAA door adresonderzoek mogelijk te maken voor gemeenten, op basis van risicosignalen over adressen waar de bewoning waarschijnlijk afwijkt van de registratie. Bestaande software van Solviteers Software is in nauwe samenspraak en in co-creatie met LAA aangepast tot een gebruiksvriendelijke applicatie. Gemeenteambtenaren verwerken hiermee eenvoudig het adresonderzoek. Eerst op kantoor en daarna gaan ze met de iPad op huisbezoek. Dit gebeurt in Nederland ongeveer 15.000 keer per jaar.

migratie-naar-de-cloud-in-7-stappen-solviteers

Open en eerlijk samenwerken

Bart van den Berg, projectleider vernieuwde LAA-applicatie, vertelt: “De applicatie waarmee de gemeenten werkten voldeed niet meer aan de hedendaagse eisen, onder andere op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. Om die reden zijn wij eerst gestart met een marktconsultatie. Solviteers Software viel in positieve zin op: helder in hun antwoorden en geen verborgen agenda’s. Ze openden nadrukkelijk de discussie. Na de aanbesteding zijn wij voor de ontwikkeling van een nieuwe LAA-applicatie bij hen uitgekomen. Daar ben ik nog steeds blij mee. Open en eerlijk blijken uiteindelijk de kernwoorden te zijn geworden, waarmee wij de hele samenwerking kunnen omschrijven.”


Programma van eisen

Vanzelfsprekend lag er een compleet programma van eisen ten grondslag aan de nieuwe applicatie. “Afhankelijk van de aanleiding om adresonderzoek te doen, moeten wij kunnen beschikken over de verschillende vragenlijsten waarmee de gemeente gaat aanbellen. Die flexibiliteit moest aanwezig zijn. Bij de opzet en indeling van de bijbehorende onderzoeksfasen komt heel wat kijken. Naast de noodzaak met eHerkenning te werken was een belangrijke eis dat de applicatie zou voldoen aan de strenge beveiligingseisen volgens de richtlijnen van het Nationale Cyber Security Centre (NCSC). Zo mogen er bijvoorbeeld geen data op de iPad achterblijven.”


Testen en aanpassen

Het resultaat is een heel mooie applicatie geworden. “Wij hebben vooraf uitgebreid besproken wat we nu precies willen met de nieuwe applicatie en welke stappen daarin noodzakelijk zijn. Wij werkten met sprints van 2 weken, waarbij de software steeds werd aangepast en getest met verschillende gemeenten. We hebben veel gediscussieerd over de vertaling van de door ons geëiste functionaliteiten in de taal van de ontwikkelaars. Ik wou er zeker van zijn dat hier geen ruis zou ontstaan. Al snel konden wij lezen en schrijven met elkaar. Het is prettig dat Solviteers Software echt ging meedenken, de juiste vragen stelde en suggesties deed waarmee het beter of efficiënter kon worden ingericht. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een oplossing die het werkproces echt goed ondersteunt: gemeenten zijn tevreden.”


Volop in gebruik

Inmiddels zijn de tablets met de nieuwe applicatie van LAA bij zo’n 260 Nederlandse gemeenten in gebruik. Daarmee kunnen zij de resultaten van het adresonderzoek eenvoudig verwerken. “Wat wij als feedback van gemeenten terugkrijgen is dat de nieuwe LAA-applicatie soepel is in gebruik, overzichtelijk en dat gebruikers beter hun waarnemingen kwijt kunnen. Voor de gemeenteambtenaar is dat belangrijk, zodat zij alle aandacht aan het onderzoek zelf kunnen geven en er geen informatie verloren gaat. Ze staan immers vaak maar één keer aan die voordeur. De applicatie ondersteunt daar actief bij, dat is echt van toegevoegde waarde.”

image-11

E-mail ons

Wij zijn bereikbaar via de mail op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

info@solviteers.nl

Bel ons

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55