Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Verbeteren van de samenwerking in het sociaal domein

Het vergroten van de eigen regie van burgers en een optimale samenwerking in het sociaal domein zijn voor onze gemeente erg belangrijk. Het doel is dat niet alleen de tweehonderd wijkcoaches met WIZportaal gaan werken, maar óók onze eigen inwoners.” Voor de implementatie van een nieuw regiesysteem voor het sociaal domein doorliep de gemeente Arnhem een Europese aanbesteding. Op basis van het programma van eisen kwam het regiesysteem WIZportaal van Solviteers Software als beste uit de bus. Juist op gebruiksvriendelijkheid en sociale innovatie scoorde WIZportaal erg goed.

mensen-in-straat_organisatie_domein

Volgende gemeente die kiest voor WIZportaal

De gemeente Arnhem is de volgende Nederlandse gemeente die kiest voor WIZportaal. Eerder in 2020 waren dat ook al de gemeenten Breda, Doetinchem, Utrecht (G4 gemeente) en Assen. Kevin Meijer is als opdrachtgever bedrijfsvoering sociaal domein bij de gemeente Arnhem nauw betrokken bij de aanbesteding en implementatie van het nieuwe regiesysteem. “Wij werken vanuit de gedachte dat burgers vanuit hun eigen kracht moeten kunnen werken. Wij bieden ze met WIZportaal de mogelijkheid om mee te schrijven aan hun eigen plan. Dit is uiteraard een samenspel tussen wijkcoaches en burgers, dat met dit regiesysteem technisch mogelijk wordt gemaakt.”


Samenwerken

Nadat Solviteers Software op basis van objectieve criteria als beste uit de bus rolde, volgde een verificatiegesprek. “Dat is eigenlijk het moment dat je voor het eerst kennismaakt en gelegenheid hebt om aanvullende vragen te stellen. Wij waren aangenaam verrast door het concept-implementatieplan dat Solviteers presenteerde. Wat ons met name beviel was dat het hele plan uitademde: wij gaan samen zorgdragen voor een optimale implementatie. Er lag geen dictaat in de trant van ‘u moet dit doen en wij dat’.”


Goede, planmatige aanpak

Meijer : “Solviteers Software heeft een goede, planmatige aanpak en werkt met logische stappen en evaluatiemomenten. De werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van Solviteers Software, de wijkteams en de gemeente. Het is prettig dat de mensen van Solviteers Software open en transparant zijn. Een mooi voorbeeld daarvan is dat de leden van de verschillende werkgroepen toegang hebben tot de testomgeving. Ze worden goed geïnformeerd en snappen daardoor hoe WIZportaal werkt. Doordat ze zelf toegang hebben, zien ze wat er gebeurt. Bijkomend voordeel hiervan is dat de vier wijkcoaches in de werkgroepen straks als ambassadeur over WIZportaal kunnen praten met hun collega’s. Zij weten immers als eersten hoe het werkt.”


Ervaring benutten

Ook over de samenwerking is Meijer enthousiast. Prettig vindt hij dat de consultants van Solviteers Software niet star vasthouden aan hun eigen oplossingen. “Natuurlijk hebben zij al ervaring opgedaan bij circa 35 Nederlandse gemeenten, maar dat betekent niet dat zij daardoor allesbepalend willen zijn. Ze staan open voor wat wij hier doen en waarom. Ze beseffen dat zij ook van ons kunnen leren. We hebben een intensieve, eerste fase achter de rug waarin enkele belangrijke inrichtingskeuzes zijn gemaakt. Met deze manier van werken kom je daar samen uit.” Inmiddels wordt ook een communicatieplan gemaakt, omdat ook de communicatie met de toekomstige gebruikers belangrijk is. “Solviteers Software is hier nadrukkelijk bij betrokken. Wij profiteren graag van hun ervaringen elders.”


Interesse in een demo? Bel naar: 030-280 36 55 of stuur een e-mail naar: info@solviteers.nl

gijzelvirussen-en-cybercriminelen-solviteers

E-mail ons

Wij zijn bereikbaar via de mail op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

info@solviteers.nl

Bel ons

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55