Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Digitale vraaggerichte dienstverlening is de toekomst


Digitale vraaggerichte dienstverlening is de toekomst. Hierbij staat de inwoner centraal. Om die reden is de gemeente Eindhoven met de ontwikkeling van MijnApp een innovatief traject ingegaan. De gemeente is slechts één van de spelers in de leefwereld van de inwoner. In deze app sluiten daarom ook dienstverlenende partijen aan die de inwoner belangrijk vindt, zoals de belastingdienst en de zorgverzekeraar. Solviteers Software heeft in deze app samen met de gemeente gewerkt aan het ontsluiten van data uit het gemeentelijk domein. Hiermee regelen inwoners straks zelf alles online. Van verzekering tot vergunning, van paspoort tot toeslag. De ontwikkeling van deze app sluit nauw aan bij de gedachtegang Common Ground.

medisys-healthgroup-inc-newstudyshowscanadianemployees-dem5

Common Ground

Binnen de Common Ground wordt een fundamentele stap gezet naar een andere informatievoorziening. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen van deze tijd vergen een wendbare organisatie. “In plaats van grote, complexe applicaties worden data en applicaties uit elkaar gehaald”, legt Dewi Delhoofen uit. Dewi is programmamanager digitale transformatie bij de Gemeente Eindhoven. “Omdat wij willen innoveren is het belangrijk om op een andere manier samen te werken met leveranciers. Wij willen en kunnen aan de voorkant nog niet alle specificaties vastleggen. Dit geven wij gedurende het ontwikkeltraject met elkaar vorm. Dienstverlenende partijen en IT-leveranciers moeten meer als ontwikkelpartners optrekken. En dus niet als de klassieke opdrachtgever-leverancier/ uitvoerder.”


Kanteling naar gezamenlijke funding en ontwikkeling

Rik Koornstra, directeur softwareontwikkeling bij Solviteers Software, ziet de aanpak van gemeenten met Common Ground als een kans. “Als we nu willen koppelen met een backofficesysteem van een gemeente dan is dat vaak lastig. Dit komt omdat er complexe koppelingen moeten worden gemaakt. Als de gegevens los staan van de applicaties, dan wordt het makkelijker om deze te gebruiken. Wij zijn dan in staat om te ontwikkelen met andere partijen en over de verschillende domeinen heen. Dat is echt een andere manier van werken, met een andere financiering. Voor ons als IT-leverancier betekent dat ook een kanteling, van een licentiemodel naar gezamenlijke funding en ontwikkeling.”


In co-creatie met de klant nieuwe IT-oplossingen ontwikkelen

Rik vult hier nog aan toe: “Tijdens het field lab van Common Ground in maart 2019 hebben wij samen met de gemeente Eindhoven gewerkt aan het ontsluiten van data uit het gemeentelijk domein in de mobiele applicatie MijnApp voor inwoners. Relevante data uit het gemeentelijk domein wordt bijvoorbeeld uit het regiesysteem WIZportaal van Solviteers ontsloten. Dit gebeurt via een moderne ICT-infrastructuur (NLX: de Nederlandse X-road, geïnspireerd door de technische infrastructuur in Estland). MijnApp laat zien hoe softwareapplicaties met het Common Ground gedachtegoed bijdragen aan een efficiënte dienstverlening.”

solide-it-omgeving

E-mail ons

Wij zijn bereikbaar via de mail op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

info@solviteers.nl

Bel ons

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55