Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Betere dienstverlening mogelijk met WIZportaal


Bij de doorontwikkeling van het integraal werken en de inrichting van de zorgteams signaleerde de gemeente Roermond dat het traditionele verstrekkingensysteem niet langer voldeed. Daarom ontstond er behoefte aan een regiesysteem ter ondersteuning van de werkprocessen. Hiervoor werd een onderhandse aanbesteding uitgeschreven. Met het oog op de hoge mate van flexibiliteit en ondersteuning heeft de gemeente Roermond gekozen voor het regiesysteem WIZportaal van Solviteers Software.

mensen-in-straat_organisatie_domein

Aanbesteding Gemeente Roermond

Marcel Peusen werkt als programmamanager sociaal domein bij de gemeente Roermond. Hij legt uit dat de gemeente bewust heeft gekozen voor een vooruitstrevende manier van aanbesteden. “Onze vraag was eigenlijk heel simpel; wij wilden een werkend systeem. Wij hebben onze opdracht niet heel minutieus beschreven of volledig dichtgetimmerd. Onze ervaring is namelijk dat dit later tot discussies kan leiden over werkzaamheden die al dan niet binnen de verstrekte opdracht vallen. Er was voor de IT-partner dus veel ruimte om zelf invulling te geven aan het plan van aanpak. Bovendien zijn onze werkprocessen niet ‘in beton gegoten’. Wij willen juist gaandeweg en in samenspraak met de IT-partner processen kunnen aanpassen en zo tot een goed werkend systeem komen.”


Objectief de beste score

Na een uitgebreid aanbestedingstraject wordt de opdracht gegund aan IT-partner Solviteers om het regiesysteem WIZportaal te implementeren. “Wij werkten met een brede selectiecommissie waarin onder andere techneuten en mensen uit de praktijk zaten, zoals hulpverleners die de keukentafelgesprekken voeren. Op basis van een objectieve score kwam Solviteers als beste IT-partij naar voren. Zo kan WIZportaal bijvoorbeeld door onszelf flexibel worden ingericht. Daarnaast bevat WIZportaal de benodigde functionaliteiten, zoals de geïntegreerde zelfredzaamheidmatrix. Verder is Solviteers een organisatie die in staat is om mee te denken over de werkprocessen en de mogelijkheden die IT brengt.”

gijzelvirussen-en-cybercriminelen-solviteers

E-mail ons

Wij zijn bereikbaar via de mail op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

info@solviteers.nl

Bel ons

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55