Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

AanTafel! Vernieuwen doe je samen


AanTafel! is een aanpak waarbij ideeën, verbetervoorstellen en beleid in samenspraak met burgers en professionals tot stand kunnen komen. Deze aanpak creëert draagvlak en slaat een brug tussen theorie en praktijk. Elk verbetervoorstel kan op tafel komen – of het nu gaat om het sociaal domein, ruimtelijke ordening of milieuvraagstukken. Kortom, met behulp van de AanTafel! aanpak kunt u samen met de burger gezamenlijke problemen oplossen.


Lees snel verder wat AanTafel! nu precies inhoudt

samenwerkingpagina

Waarom AanTafel!

De maatschappij verandert, ook de manier waarop de zorg en ondersteuning zijn ingericht. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Kansen zijn er volop. Er zijn veel goede, creatieve ideeën bij inwoners, professionals en medewerkers van gemeenten hoe we de zorg en ondersteuning kunnen verbeteren. Dat kunnen we realiseren door krachten te bundelen en onze goede ideeën om te zetten in daden.


Wat is het?

Iedere inwoner, professional of medewerker van de gemeente kan een idee op tafel leggen en anderen vragen om te helpen. Het kan bijvoorbeeld gaan om ideeën voor een andere vorm van dagbesteding, om mantelzorg te verlichten, het verstevigen van de verbinding in een buurt of het vereenvoudigen van de toegang tot zorg. Je blijft zelf de eigenaar van het idee. De enige verplichting is dat er altijd een inwoner, professional en medewerker van de gemeente aan tafel zit. Want vernieuwen doe je samen. Wat er aan tafel gebeurt is openbaar.


Hoe werkt het?

Iemand belt met een idee naar een AanTafel!coach. Of gaat naar www.aantafel(uwgemeente).nl, waar het mogelijk is om een idee achter te laten, ondersteuning kenbaar te maken of vanuit een al lopende tafel een vraag te stellen. Daarna wordt samen bekeken of de vraag zich leent voor een AanTafel! bijeenkomst. De initiatiefnemer en de AanTafel!coach bespreken wie ze graag AanTafel! willen hebben, wat het verwachte resultaat is en langs welke weg de initiatiefnemer daar denkt te komen.


Hoe kunnen wij u ondersteunen?

Wij denken graag mee over ‘de transformatie’ naar transparante besluitvorming. AanTafel! is flexibel opgebouwd, zodat u in uw gemeente zelf accenten kunt leggen. Samen gaan we op zoek naar een groep van AanTafel!coaches in uw gemeente die initiatiefnemers willen helpen bij het verder uitwerken van een idee. U kunt ook gebruik maken van een AanTafel!academy: op basis van ervaringen bespreken inwoners, professionals en medewerkers van de gemeente aan de hand van verschillende thema’s de voortgang van de verandering. Wij vertellen u graag meer over deze aanpak.


Online ondersteuning

Voor de AanTafel! aanpak is online ondersteuning mogelijk. Een interactief platform kan burgers, professionals en gemeente met elkaar verbinden. Hier komen vraag en aanbod bij elkaar. Iedereen in de gemeente kan ideeën indienen of aanschuiven bij een bestaande tafel.


Projectondersteuning

Na de AanTafel! fase komen ontwerp, realisatie en implementatie van een verbetervoorstel aan de orde. Ter ondersteuning van AanTafel! projecten bieden wij een moderne webapplicatie waarbij het projectplan, de fasen, deelnemers en voortgang vastgelegd en gemonitord kunnen worden. Een AanTafel! project heeft een regisseur/projectleider die ondersteund wordt door een professional, burger en een medewerker van de gemeente. Aan de hand van een doelgericht plan, waarin acties uitgezet worden voor de verschillende betrokkenen, wordt de voortgang van het project voortdurend gemonitord. In een AanTafel! project kunt u documenten en notities met elkaar delen, taken aan elkaar toewijzen en eenvoudig een projectbudget beheren. Daarbij worden alle projectinitiatieven op een digitale kaart weergegeven.

solide-it-omgeving

E-mail ons

Wij zijn bereikbaar via de mail op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

info@solviteers.nl

Bel ons

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55