Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Grip op jeugdzorgkosten met Business Intelligence

De kosten voor jeugdzorg drukken zwaar op de gemeentelijke begroting. Het verzoek aan Den Haag om extra geld beschikbaar te stellen blijft vooralsnog onbeantwoord. Dit noodzaakt gemeenten om op zoek te gaan naar besparingsmogelijkheden en kritischer te zijn op de inzet van dure zorgproducten. Veel gemeenten worstelen daarom met de vraag waar deze winst te behalen is, zonder dat de kwaliteit en continuïteit in gevaar komt. Om dit in beeld te brengen is allereerst goede en betrouwbare informatie nodig. De BI-specialisten van Solviteers hebben veel ervaring met het omzetten van data in het sociaal domein naar betekenisvolle informatie. Ook leveren wij tools om data eenvoudig en veilig te verzamelen, structureren en ontsluiten in een informatiedashboard. Wij delen onze kennis en ervaring graag met u. In ons whitepaper leest u praktische tips met acties die u zelf kunt ondernemen.

checklist-02b

Hoe data informatie wordt?

Business intelligence (BI) helpt gemeenten bij het nemen en onderbouwen van operationele en strategische beslissingen. Hierbij maakt BI gebruik van de in en rondom de organisatie aanwezige kennis en data. BI maakt informatie van deze data en visualiseert deze informatie op gemakkelijk te interpreteren wijze. Dat betekent dat u er als gemeente veel mee kunt. Op basis van BI doet u voorspellingen over de verwachte zorgkosten in de komende jaren, genereert u sturingsinformatie om formatieberekeningen te maken, legt u verantwoording af aan de burgers over de zorgkosten en produceert u operationele rapportages die bijdragen aan een efficiëntere inzet van zorgmiddelen en mensen. Bij BI draait alles om de sturingsinformatie die wordt gegenereerd uit de vele systemen die u als gemeente gebruikt. Deze sturingsinformatie zorgt ervoor dat u op verschillende niveaus de juiste(beleids-)beslissingen neemt, slimmer werkt en beter inspeelt op de wensen uit de omgeving. 

Wat BI u oplevert:

blog_image_7-2x-min-2

Korte wachtlijsten

Het is geen geheim dat voor veel specialismen in de jeugdzorg de wachttijden te lang zijn en dat er weinig jeugdhulpinstellingen staan te springen om de zwaardere, complexe

jeugdhulp. Terwijl juist de Nederlandse Zorgautoriteit pleit voor maatregelen om de wachttijden naar beneden te krijgen. BI kan hier echt het verschil maken.

zorg02a

Betere zorg verlenen

Het mooie van BI is dat het niet alleen voor minder kosten zorgt, maar tegelijkertijd ook

kan leiden tot betere zorg. Dat is natuurlijk de ultieme win-win. In ons whitepaper, die u hierboven gratis kunt downloaden, laten wij een aantal voorbeelden zien hoe u dit kunt realiseren.

business-intelligence

Lagere kosten realiseren

BI zorg ervoor dat u inzichtelijk heeft hoe per zorgcategorie de indicatiewaarde zich

verhoudt tot de declaratiewaardes. En dat niet alleen ten aanzien van de verschillende sectoren en zelfs organisaties, maar ook in vergelijking tot voorgaande jaren. Daardoor springen zowel de worst practices als de best

practices er uit en is een veel gerichter beleid en sturing mogelijk.

phishing-thuiswerken-corona-solviteers

Evenredige belasting

Om de feitelijk belasting per medewerker te kunnen bepalen, moet niet alleen de werkvoorraad bekend zijn, maar moet deze ook in verband worden gebracht met het aantal uren dat de medewerker per week aan deze werkvoorraad kan besteden. Een fijnmazig geheel, dat u alleen met BI doeltreffend kunt beheren.

Boek de Online Check Grip Op Jeugdzorgkosten

Boek een online check ‘grip op de jeugdzorgkosten’. Dit is een inhoudelijk telefoon- of Teamsgesprek met een van onze BI-specialisten. Zij laten zien welke stappen u kunt zetten om met BI grip te krijgen op uw jeugdzorgkosten. Dit gesprek is geheel gratis en vrijblijvend. Interessant? Bel: +31 (0)30 280 36 55 of mail naar: sales_sso@solviteers.nl

E-mail ons

Wij zijn via de mail bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

Info@solviteers.nl

Bel ons

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55