Inkoopwegwijzer voor professionalisering van het inkoopproces

Als inkoopadviseur bent u verantwoordelijk voor het naleven van aanbestedingsregels binnen uw organisatie. Ook wanneer producten en diensten niet via de afdeling Inkoop worden ingekocht bent u verantwoordelijk. In alle gevallen is het belangrijk dat de juiste procedures worden gevolgd. Om u hierbij te ondersteunen hebben wij samen met inkopers een Inkoopwegwijzer ontwikkeld.

Hoe werkt de Inkoopwegwijzer?

De Inkoopwegwijzer is een webapplicatie die u via intranet beschikbaar stelt. Wanneer collega’s inkopen doen  zonder  de afdeling Inkoop  dienen ze via intranet naar de Inkoopwegwijzer te gaan. Binnen deze webapplicatie  wordt een aantal stappen doorlopen om de juiste inkoopprocedure te kiezen. Ook kunnen de juiste inkoop- en aanbestedingsdocumenten gedownload worden.

Professionaliseren van het inkoopproces

Veel organisaties hebben inkoopinformatie  op het intranet gepubliceerd. Dat betekent niet automatisch dat de juiste procedures worden gehanteerd. De Inkoopwegwijzer is een gebruiksvriendelijk hulpmiddel waarin u zelf de inkoopprocedures en inkoopdocumenten beheert. Ook helpt deze applicatie om de inkoopprocedures binnen uw organisatie te professionaliseren.

Voordelen

De Inkoopwegwijzer biedt een flexibele beheeromgeving. Hier kunt u zelf wijzigingen doorvoeren in inkoopprocedures en bijbehorende documenten. U kunt zelf  drempelbedragen instellen. U kunt ook algemene inkoopinformatie in de wegwijzer opnemen, zoals inkoopbeleid, voorbeeldcontracten en preferred suppliers.

Bedacht door inkopers

De Inkoopwegwijzer hebben wij ontwikkeld in nauwe samenwerking met de inkopers van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Dit is de landelijke koepel van brandweer- en veiligheidsregio’s. Hierdoor is een applicatie ontstaan die aansluit bij de behoeften en dagelijkse praktijk van inkoopprofessionals.

De module dynamische aanbestedingskalender

De dynamische aanbestedingskalender is een aanvullende module op de Inkoopwegwijzer. Binnen deze webapplicatie komen de eerstvolgende aanbestedingstrajecten automatisch bovenaan te staan. Hierdoor heeft u de aankomende aanbestedingen altijd goed in beeld. Bij het starten van een aanbesteding kunt u bovendien de status wijzigen, waardoor ook uw collega’s kunnen zien wat de actuele stand van zaken is. Bent u een samenwerkende inkooporganisatie, dan kunt u aan de hand van de aanbestedingskalender zien wanneer een inkooppartner een aanbesteding heeft gepland. Dit bevordert de samenwerking en het delen van kennis rond aanbestedingen.