26 september 2019

Handvol gemeenten pakken nú al met lef en daadkracht door op Common Ground

Niet praten maar doen, dat is het credo waarmee de gemeente Eindhoven en de gemeente Den Bosch aan de slag zijn gegaan met Common Ground. Deze gemeenten realiseren samen met Solviteers en andere IT-leveranciers oplossingen die nauw aansluiten bij de gedachtegang Common Ground.

Behoefte aan nieuwe informatievoorziening

Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Binnen Common Ground wordt een fundamentele stap gezet naar een andere informatievoorziening. Zo koppelen gemeenten hun data los van de werkprocessen en applicaties. Hierdoor worden gemeenten flexibeler en kunnen zij verbeteringen ten aanzien van dienstverlening en bedrijfsvoering sneller doorvoeren. Bovendien worden vernieuwde concepten eenvoudig hergebruikt, waardoor deze uiteindelijk op meerdere plaatsen kunnen worden toegepast.

In co-creatie ontwikkelen

De gemeente Eindhoven en de gemeente Den Bosch zijn de fasen van praten en verkennen al lang gepasseerd. Deze twee gemeenten zijn de kartrekkers van een aantal innovatieve Common Ground-projecten, zoals het project ‘MijnApp’. Binnen dit project werken deze gemeenten samen met Solviteers en andere IT-leveranciers. MijnApp is een dienstverleningsapp én website voor burgers, die hen digitale toegang biedt tot alle informatie en transacties van overheden en andere partijen. Hierdoor krijgen zij regie over hun eigen gegevens en kunnen zij online eenvoudig gebruik maken van publieke dienstverlening. De app wordt gebouwd volgens het 5-lagenmodel. Bovendien is de code open source, zodat straks ook andere gemeenten met deze app aan de slag kunnen.

Doorontwikkeling MijnApp

Met MijnApp wordt het mogelijk dat een burger op een eenvoudige manier een huwelijk kan inplannen of een adreswijziging kan doorgeven. Momenteel werken de gemeente Eindhoven en de gemeente Den Bosch samen met Solviteers aan een oplossing om adreswijziging als standaard element in MijnApp toe te voegen. Eind dit jaar moet deze oplossing gereed zijn.

Meer informatie over MijnApp?

Deze week is het derde Fieldab Common Ground van start gegaan. Tijdens de vorige fieldlabs zijn er al meerdere demoversies van MijnApp gepresenteerd. Op deze derde Fieldlab vertellen Eindhoven en Den Bosch, op vrijdag 27 september, over de doorontwikkeling van MijnApp. Mocht u niet aanwezig zijn op het Fieldlab en toch meer willen weten over MijnApp of onze visie op Common Ground? Belt u ons dan gerust op tel. 030 280 36 55 of stuur een e-mail naar: info@solviteers.nl. Wij delen graag onze opgedane kennis.